Wodociągi

Dodano: 2015-12-09

 

 

1. Miasto Kietrz zaopatrywane jest w wodę z ujęcia wody podziemnej, składającego się z:
   

 • czterech studni wierconych ujęcie zlokalizowane jest w odległości ok. 2km na wschód od centrum miasta-ul.Raciborska
 • stacji uzdatniania wody wraz z przepompownią
 • zbiornika wyrównawczego sieciowego o pojemności 800m3
 • sieci wodociągowej tranzytowej i rozdzielczej o łącznej długości ok. 20,4km
 • przyłączy wodociągowych długości ok.6,6km


2. Teren wiejski zaopatrywany jest w wodę z 6 ujęć znajdujących się w:

 

 • Kietrzu - 4 studni głębinowych
 • Nowej Cerekwi - 4 studnie kopane
 • Wojnowicach - 3 studnie kopane
 • Rozumicach - 5 studni kopanych
 • Chróścielowie - 3 studnie głębinowe
 • Dzierżysławiu - 2 studnie głębinowe


3. Odbiór i oczyszczanie ścieków


Miasto Kietrz jest częściowo skanalizowane. W sieć kanalizacji sanitarnej uzbrojone są tylko ulice w centrum miasta oraz Kombinat Rolny Kietrz.Ścieki sanitarne z miasta kanałami odprowadzane są grawitacyjnie do przepompowni ścieków, skąd przepompowywane są do oczyszczalni, w skład której wchodzą następujące urządzenia:

 • piaskowniki szczelinowe,
 • biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIOBLOK WS-400 - 2szt.
 • poletka osadowe,
 • komora kontaktowa do chlorowania ścieków,
 • wylot ścieków oczyszczonych, skąd kierowane są do rzeki Troi.


Na terenie oczyszczalni znajduje się również stanowisko ścieków dowożonych z sitem spiralnym "HUBER". Długość czynnej sieci sanitarnej wynosi ponad 5km, a przykanalików - 2km.


4. Sprzęt techniczny


Do wykonywania robót i usług komunalnych Spółka posiada niezbędne środki transportowe i sprzęt techniczny m. in.:

 • samochód Volvo - do zbierania odpadów-kubłowóz,
 • samochód Mercedes Actros - do zbierania odpadów-kubłowóz,
 • samochód Mercedes Atego do wywozu kontenerów i nieczystości płynnych,
 • beczkowóz ciągnikowy do wywozu nieczystości płynnych,
 • ciągnik Ursus C335,
 • ciągnik Ursus C360,
 • ciągnik Ursus - Fergusson2812,
 • piaskarka,
 • koparko - ładowarka "Ostrówek",
 • minikoparka,
 • zamiatarka.
Wodociągi
Czystość w mieście
Mieszkaniówka