Historia

Dodano: 2015-12-17

 

Aktem notarialnym z dnia 17 lipca 1992 r. Rep. A nr 2128/1992, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 1992 r. Nr XXVII/180/92, w związku z komunalizacją Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu, została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "HYDROKAN” w Kietrzu Spółka z o.o. Dnia 31 lipca 1992 r. Spółka "HYDROKAN" została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Opolu – Sąd Gospodarczy pod Nr RHB 1502.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XII/99/99 z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie połączenia Spółek: Przedsiębiorstwa Remontowo – Komunalnego „PREKOM” w Kietrzu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKAN” w Kietrzu oraz uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek „HYDROKAN” Sp. z o.o. w Kietrzu i „PREKOM” sp. z o.o. w Kietrzu z dnia 10 grudnia 1999 r. – dokonano połączenia spółek, zgodnie z art. 283 pkt.1 oraz art. 284 Kodeksu Handlowego, poprzez przejęcie Spółki „PREKOM” przez Spółkę „HYDROKAN”. Spółka przejmująca („HYDROKAN” sp. z o.o.) przejęła prawa i obowiązki spółki przejmowanej („PREKOM”), w tym jej majątek, należności i zobowiązania i przyjęła nazwę: „Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” w Kietrzu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym – Sąd Gospodarczy w Opolu   w dniu 3 stycznia 2000 r. pod Nr RHB 1502. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 3.030.300 zł i dzielił się na 30.303 udziałów po 100 zł.

Uchwałą Nr XXXII/220/2001 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 listopada 2001 r. został zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2002 r. zakład budżetowy pn. Zakład Budynków Komunalnych w Kietrzu, którego zadania przejęła Spółka „HYDROKAN”. Mienie gminy o wartości 5.700 zł będące w zarządzie likwidowanego zakładu budżetowego wniesiono jako aport do Spółki „HYDROKAN” aktem notarialnym – Rep. A nr 8/2002 z dnia 2 stycznia 2002 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 3.036.000 zł i dzielił się na 6.072 równe i niepodzielne udziały po 500 zł. Spółka „HYDROKAN” została zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 lutego 2002 r. pod nr KRS 0000089765.

Aktem Notarialnym Rep. A Nr 6327/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 311.500 zł poprzez utworzenie 623 udziałów o wartości 500 zł. Na pokrycie udziałów Gmina Kietrz wniosła do Spółki aport w postaci urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Kapitał zakładowy Spółki wyniósł 3.347.500,00 zł i dzielił się na 6.695 udziałów po 500 zł każdy.

Uchwałą Nr 1/12/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia  19 grudnia 2016 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000 zł poprzez utworzenie 400 nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartość 500 zł każdy. Nowo utworzone udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym przez Gminę Kietrz.

Uchwałą Nr 1/04/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 kwietnia 2021 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 95.000 zł poprzez utworzenie 190 nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartość 500 zł każdy. Nowo utworzone udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym przez Gminę Kietrz.

Uchwałą nr 1/07/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia z dn. 27.08.2021 r. podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę 50.000,00 zł poprzez utworzenie 100 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy. Nowo utworzone udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym przez Gminę Kietrz.

Aktem Notarialnym Rep. A Nr 10059/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę 304.000,00 zł poprzez utworzenie 608 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy. Na pokrycie udziałów Gmina Kietrz wniosła do Spółki aport w postaci gruntów położonych w Kietrzu, oznaczonych nr ewidencyjnymi 1953/1 oraz 1953/2.

Uchwałą nr 1/12/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia z dn. 17.12.2021 r. podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę 70.000,00 zł poprzez utworzenie 140 nowych
udziałów o wartości 500 zł każdy. Nowo utworzone udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym przez Gminę Kietrz.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.066.500,00 zł i dzieli się na 8.133 udziałów po 500 zł każdy. Wszystkie udziały stanowią własność Gminy Kietrz.

Galeria zdjęć